english

Йонев Вълков Ненов е българска адвокатска практика, отличаваща се със своя прагматичен и здравомислещ подход при разрешаване на проблемите.

Нашите персонализирани правни услуги се основават на тясна връзка с клиентите ни и добро познаване на целия им бизнес.

Точността и мобилността са наши основни принципи: ние правим всичко възможно клиентите да получават съветите ни когато, както и където имат нужда от тях.

Практикувайки право в невинаги съвършена среда, ние твърдо спазваме най-високите норми за етично и отговорно поведение. Нашите пропорционални и по правило ограничени до определен размер възнаграждения са ясни и логични. Ние работим за успеха на клиентите ни и се фокусираме върху техните интереси, независимо как това се отразява на нашия хонорар. Затова ние даваме точни и ясни отговори, предлагаме практични решения и винаги казваме истината така, както я виждаме. Като преценяваме сложността на всяка отделна задача, ние предоставяме нашето мнение и препоръки по възможно най-сбит и опростен начин.

Подкрепа в поемането на отговорност и поощряване на новаторското мислене в предизвикателни ситуации – това е основата, върху която изграждаме нашия екип. За да избегнем прекомерна специализация, ние даваме възможност на всеки адвокат да работи по разнообразни търговски и финансови правни проблеми. Придобитият в резултат от това комплексен опит ни позволява да изпълняваме сложни и разностранни проекти при намалени разходи и без компромиси с качеството.

Адвокатите в нашето дружество са експерти с утвърдено име в секторите финанси, енергетика, технологии, медии, потребителски стоки, както и в редица други сфери на икономиката.

Отговорност