english

Нашите офиси се намират в центъра на София в близост до Съдебната палата.

Адрес за кореспонденция: Йонев Вълков Ненов,
ул.„Петър Парчевич“ №30, 1000 София, България.

 

 

 

 

 

Адреси за посещение:

За банково и финансово право и несъстоятелност: ул. „Бистрица“ №5, 1000 София

За процесуално представителство: ул. „Цар Асен“ №17, 1000 София

За всички останали практики: ул. „Петър Парчевич“ №30, 1000 София

Телефон: +359 2 980-60-36
e-mail: yvn@yvn-bg.com

 
Отговорност