english

„Йонев Вълков Ненов“ е адвокатско дружество със седалище в София, регистрирано по Закона за адвокатурата и спазващо Етичния кодекс на адвоката, приет от Висшия адвокатски съвет.

Тази Интернет-страница съдържа обща информация за нашата професионална дейност и въпреки че ние полагаме усилия да осигурим точност и актуалност на съдържанието, посетителите на страницата трябва да търсят конкретен професионален съвет, преди да предприемат каквото и да е правно действие. Тази страница не съдържа правни съвети и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с нейното използване.

Отговорност