english

Притежаваме богат експертен опит в осем правни области. Не работим в областта на наказателното право; въздържаме се да поемаме семейни спорове и дела за претърпени лични увреждания.

За да научите повече, изберете правна област от менюто:

ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

ТРУДОВО ПРАВО

ПРАВО НА ЕС И КОНКУРЕНЦИЯ

ФИНАНСОВО ПРАВО

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ВЕЩНО ПРАВО

ДАНЪЧНО ПРАВО

Отговорност