english

Като експерти в основните правни области ние предоставяме съвети на клиенти от различни икономически отрасли. Ако нямаме предишен опит в даден отрасъл, ние отделяме достатъчно време и усилия (без това да струва пари на клиентите ни, разбира се), за да вникнем в специфичните проблеми и тенденции на този отрасъл. По този начин ние можем да преценим конкретните проблеми на клиента и да персонализираме правната помощ, а понякога и да разширим обхвата на съветите ни с принос към търговските аспекти на дейността.

Ние непрекъснато разширяваме периметъра на отраслово ориентираните услуги – не само като израз на растеж, а и с цел да избегнем потенциалните конфликти на интереси при работа за клиенти, които се конкурират на сравнително малкия български пазар.

Изброените в менюто сектори илюстрират някои от икономическите сфери, в които работим.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

ЕНЕРГЕТИКА

ИНЖЕНЕРИНГ И СТРОИТЕЛСТВО

ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Отговорност